Privacyverklaring

 

Tandheelkundig Centrum Sneek streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Tandheelkundig Centrum Sneek, Goeman Borgesiuslaan 43, 8603 BH Sneek, tel: 0515-43 39 29,

e-mail: info@thkcs.nl, website: www.tandartsinsneek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoelang worden uw gegevens bewaard:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en waarvoor deze verzameld zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden of deze verstrekking is uitsluitend nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen of door te laten sturen naar een door genoemde organisatie. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor deze verwerking in te trekken of bezwaar hiertegen te maken. Dit verzoek kunt u sturen naar info@thkcs.nl  Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren doch uiterlijk binnen 4 weken. Wij willen u er ook op wijzen dat u gebruik kunt maken van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Beveiliging persoonsgegevens:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neemt u dan contact met ons op via info@thkcs.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Zodra er wijzigingen binnen deze verklaring optreden zullen wij dit aanpassen op onze website.

 

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via onze e-mail: info@thkcs.nl.